Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของธวัชชัย ก้านศรีรัตน์
แจ้ง นศพ. ปี 6 ที่ขึ้นเรียนภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน
โดย ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์ - พุธ, 6 พฤษภาคม 2015, 5:54PM
 

แจ้ง น้อง นศพ. ปี 6  ที่ขึ้นเรียนภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน

นศพ. ปี6 ที่ขี้้นเรียนรายวิชา RAID615 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

ให้เข้าเรียนที่มูเดิ้ลใหม่ที่ลิ้ง   http://emedlearning.ra.mahidol.ac.th/

พี่หนุ่ย  นณฐพงค์  ฝากประกาศครับ

 
รูปภาพของรองคณบดีฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา
ยินดีต้อนรับสู่ E-MED Learning Website
 

ยินดีต้อนรับสู่ E-MED Learning Website เป็น website สำหรับ สนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพการเรียนของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีทุกคน   ให้สามารถเข้าถึงสิ่งสื่อการเรียนการสอนได้ในทุกที่  ทุกเวลา    นักศึกษาสามารถเข้ามาทบทวน ค้นคว้า ทดสอบ ทำแบบฝึกหัด ติดต่อ  อาจารย์  ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งคำถามกั...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้(6 คำ)...
 
รูปภาพของpornchanok nutchanart
Is this your first time here?
โดย pornchanok nutchanart - พุธ, 6 พฤษภาคม 2015, 5:52PM
 

ผู้ดูแลระบบ E-MED Learning Website   

E-mail  emedstudents@gmail.com หรือ FB:elearning4medstudent ช่องทาง FB: รับเฉพาะ นศพ.รามา ปัจจุบันเท่านั้น

พรชนก นุชนารถ, ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์ งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้  สำนักงานการศึกษา โทร.0572 (ในเวลาราชการ)

รุจิรา  เลิศกิตติวรากุล งานบริหารการศึก...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้(14 คำ)...
 
รูปภาพของpornchanok nutchanart
ลืม password Email ! ระบบ MU Student Webmail ทำอย่างไรดี ?
โดย pornchanok nutchanart - จันทร์, 28 กรกฎาคม 2014, 2:16PM
 

แจ้งข่าว ขณะนี้ ระบบ e-Learning สำหรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ได้ปรับปรุงระบบ Email ให้เป็นไปตามระบบ MU Student Webmail เรียบร้อยแล้ว   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณรุจิรา  เลิศกิตติวรากุล งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา หมายเลขติดต่อ 2038  (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ 8.30-16.30 น.) คู่มือการขอรหัสผ่...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้(13 คำ)...
 
รูปภาพของpornchanok nutchanart
ประกาศการจัดหมวดหมู่ของระบบอีเลิร์นนิ่งของแพทย์ระดับปริญญา
โดย pornchanok nutchanart - อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 11:17AM
 

ขณะนี้ระบบอีเลิร์นนิงของ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตได้ทำการจัดทำเป็นหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระเบียบบนระบบการจัดการเรียนการสอนมูเดิ้ล  ตามนโยบายของรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในรายวิชานั้นๆ  สามารถดูรายวิชาของตัวเองได้แบบง่าย
โดยหลังจาก ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้(6 คำ)...
 
รูปภาพของpornchanok nutchanart
การฝึกอบรม การใช้ e-Learning ครั้งที่2
โดย pornchanok nutchanart - อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 11:16AM
 

 
รูปภาพของpornchanok nutchanart
การฝึกอบรม การใช้ e-Learning
โดย pornchanok nutchanart - อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 11:15AM