Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of รองคณบดีฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา
ยินดีต้อนรับสู่ E-MED Learning Website
 

ยินดีต้อนรับสู่ E-MED Learning Website เป็น website สำหรับ สนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพการเรียนของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีทุกคน ให้สามารถเข้าถึงสิ่งสื่อการเรียนการสอนได้ในทุกที่ ทุกเวลา    นักศึกษาสามารถเข้ามาทบทวน ค้นคว้า ทดสอบ ทำแบบฝึกหัด ติดต่อ  อาจารย์ ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งคำถามกับอาจารย์ อ่านตำรา  มาตรฐาน ดูวีดิทัศน์การสอนของอาจารย์ วิดีทัศน์การฝึกทำหัตถการต่างๆ  ตลอดจนการใช้ในการเรียนการสอนทาง online โดยอาจารย์ มีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเป็นการดำเนินตามนโยบายการพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อมุ่งหวังให้บัณฑิตรามาธิบดีมีคุณลักษณะ มีคุณธรรม มีพหุศักยภาพในการพัฒนาสุขภาวะของสังคมและมีความเป็นสากล เพื่อให้คณะฯ เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล และช่วยยกระดับให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับโลกต่อไป

 
Picture of pornchanok nutchanart
ประกาศการจัดหมวดหมู่ของระบบอีเลิร์นนิ่งของแพทย์ระดับปริญญา
by pornchanok nutchanart - พุธ, 5 กุมภาพันธ์ 2014, 05:44 PM
 

ขณะนี้ระบบอีเลิร์นนิงของ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตได้ทำการจัดทำเป็นหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระเบียบบนระบบการจัดการเรียนการสอนมูเดิ้ล  ตามนโยบายของรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในรายวิชานั้นๆ  สามารถดูรายวิชาของตัวเองได้แบบง่าย
โดยหลังจาก Login เข้าระบบแล้ว  คลิกที่ My home หรือคำว่า My courses (วิชาเรียนของฉัน) มุมซ้ายมือด้านบนนะค่ะ
 

มีปัญหาการเข้าใช้งานกรุณาติดต่อ
ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์ ,พรชนก นุชนารถ
หมายเลขโทรศัพท์ 0572  ในเวลาราชการ 

 
Picture of pornchanok nutchanart
Is this your first time here?
by pornchanok nutchanart - พุธ, 22 มกราคม 2014, 11:53 AM
 

ผู้ดูแลระบบ E-MED Learning Website
E-mail  ponchanok.nut@mahidol.ac.th หรือ FB:elearning4medstudent

พรชนก นุชนารถ, ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์ งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้  สำนักงานการศึกษา หมายเลขติดต่อ 0572 

รุจิรา  เลิศกิตติวรากุล งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา หมายเลขติดต่อ 2038 

(กรุณาติดต่อในเวลาราชการ 8.30-16.30 น.) 


บทบาทรายวิชา

- บทบาทผู้สอนในรายวิชา (ให้สิทธิ์กับเจ้าหน้าที่การศึกษาของภาควิชา)

  บทบาทผู้สอนในรายวิชาที่สอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอน  

สามารถแต่งตั้ง ผู้ช่วยสอน ผู้เรียน ในรายวิชาของท่าน เรียกให้เข้าใจอย่างง่ายคือ "แอดมินรายวิชา"


-บทบาทผู้จัดการในรายวิชา (ให้สิทธิ์กับอาจารย์แพทย์)

  บทบาทผู้จัดการในรายวิชาที่สอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอน

สามารถแต่งตั้ง ผู้สอน ผู้ช่วยสอน ผู้เรียน ในรายวิชาของท่าน เรียกให้เข้าใจอย่างง่ายคือ "ซุปเปอร์แอดมินรายวิชา"

 
Picture of pornchanok nutchanart
การฝึกอบรม การใช้ e-Learning
by pornchanok nutchanart - ศุกร์, 8 พฤศจิกายน 2013, 11:04 AM
 

 

Skip Navigation

Navigation

Skip Main menu

ยินดีต้อนรับสู่ e-Med Learning Website เป็น website สำหรับทดสอบกระบวนการ e-learning ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี นักศึกษาจะมีโอกาสใช้ website นี้ เพื่อการเรียนการสอน โดยจะจัดให้มี activity ต่างๆ เช่น assignment, resource, quiz เป็นต้น

Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 Today เสาร์, 19 เมษายน 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest news

Latest news

 • 5 ก.พ., 17:44
  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา
  ยินดีต้อนรับสู่ E-MED Learning Website more...
 • 5 ก.พ., 17:44
  pornchanok nutchanart
  ประกาศการจัดหมวดหมู่ของระบบอีเลิร์นนิ่งของแพทย์ระดับปริญญา more...
 • 22 ม.ค., 11:53
  pornchanok nutchanart
  Is this your first time here? more...
 • 8 พ.ย., 11:04
  pornchanok nutchanart
  การฝึกอบรม การใช้ e-Learning more...
Skip Upcoming events

Upcoming events

There are no upcoming events