Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of รองคณบดีฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา
ยินดีต้อนรับสู่ E-MED Learning Website
 

ยินดีต้อนรับสู่ E-MED Learning Website เป็น website สำหรับ สนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพการเรียนของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีทุกคน   ให้สามารถเข้าถึงสิ่งสื่อการเรียนการสอนได้ในทุกที่  ทุกเวลา    นักศึกษาสามารถเข้ามาทบทวน ค้นคว้า ทดสอบ ทำแบบฝึกหัด ติดต่อ  อาจารย์  ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งคำถามกั...

Read the rest of this topic(6 words)...
 
Picture of pornchanok nutchanart
คู่มือการขอรหัสผ่านใหม่ระบบ e-learning
by pornchanok nutchanart - พฤหัสบดี, 17 กรกฎาคม 2014, 3:19 PM
 

คลิ๊กอ่านคู่มือการขอรหัสผ่านใหม่ระบบ e-learning  

เรียบเรียงโดย รุจิรา เลิศกิติวรากุล

 
Picture of pornchanok nutchanart
ประกาศการจัดหมวดหมู่ของระบบอีเลิร์นนิ่งของแพทย์ระดับปริญญา
by pornchanok nutchanart - อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 11:17 AM
 

ขณะนี้ระบบอีเลิร์นนิงของ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตได้ทำการจัดทำเป็นหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระเบียบบนระบบการจัดการเรียนการสอนมูเดิ้ล  ตามนโยบายของรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในรายวิชานั้นๆ  สามารถดูรายวิชาของตัวเองได้แบบง่าย
โดยหลังจาก ...

Read the rest of this topic(6 words)...
 
Picture of pornchanok nutchanart
ลืม password Email ! ระบบ MU Student Webmail ทำอย่างไรดี ?
by pornchanok nutchanart - อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 11:17 AM
 

แจ้งข่าว ขณะนี้ ระบบ e-Learning สำหรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ได้ปรับปรุงระบบ Email ให้เป็นไปตามระบบ MU Student Webmail เรียบร้อยแล้ว   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณรุจิรา  เลิศกิตติวรากุล งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา หมายเลขติดต่อ 2038  (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ 8.30-16.30 น.)

 

Read the rest of this topic(11 words)...
 
Picture of pornchanok nutchanart
การฝึกอบรม การใช้ e-Learning ครั้งที่2
by pornchanok nutchanart - อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 11:16 AM