Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์
แจ้ง นศพ. ปี 6 ที่ขึ้นเรียนภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน
by ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์ - พุธ, 6 พฤษภาคม 2015, 5:54 PM
 

แจ้ง น้อง นศพ. ปี 6  ที่ขึ้นเรียนภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน

นศพ. ปี6 ที่ขี้้นเรียนรายวิชา RAID615 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

ให้เข้าเรียนที่มูเดิ้ลใหม่ที่ลิ้ง   http://emedlearning.ra.mahidol.ac.th/

พี่หนุ่ย  นณฐพงค์  ฝากประกาศครับ

 
Picture of รองคณบดีฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา
ยินดีต้อนรับสู่ E-MED Learning Website
 

ยินดีต้อนรับสู่ E-MED Learning Website เป็น website สำหรับ สนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพการเรียนของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีทุกคน   ให้สามารถเข้าถึงสิ่งสื่อการเรียนการสอนได้ในทุกที่  ทุกเวลา    นักศึกษาสามารถเข้ามาทบทวน ค้นคว้า ทดสอบ ทำแบบฝึกหัด ติดต่อ  อาจารย์  ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งคำถามกั...

Read the rest of this topic(6 words)...
 
Picture of pornchanok nutchanart
Is this your first time here?
by pornchanok nutchanart - พุธ, 6 พฤษภาคม 2015, 5:52 PM
 

ผู้ดูแลระบบ E-MED Learning Website   

E-mail  emedstudents@gmail.com หรือ FB:elearning4medstudent ช่องทาง FB: รับเฉพาะ นศพ.รามา ปัจจุบันเท่านั้น

พรชนก นุชนารถ, ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์ งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้  สำนักงานการศึกษา โทร.0572 (ในเวลาราชการ)

รุจิรา  เลิศกิตติวรากุล งานบริหารการศึก...

Read the rest of this topic(14 words)...
 
Picture of pornchanok nutchanart
ลืม password Email ! ระบบ MU Student Webmail ทำอย่างไรดี ?
by pornchanok nutchanart - จันทร์, 28 กรกฎาคม 2014, 2:16 PM
 

แจ้งข่าว ขณะนี้ ระบบ e-Learning สำหรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ได้ปรับปรุงระบบ Email ให้เป็นไปตามระบบ MU Student Webmail เรียบร้อยแล้ว   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณรุจิรา  เลิศกิตติวรากุล งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา หมายเลขติดต่อ 2038  (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ 8.30-16.30 น.) คู่มือการขอรหัสผ่...

Read the rest of this topic(13 words)...
 
Picture of pornchanok nutchanart
ประกาศการจัดหมวดหมู่ของระบบอีเลิร์นนิ่งของแพทย์ระดับปริญญา
by pornchanok nutchanart - อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 11:17 AM
 

ขณะนี้ระบบอีเลิร์นนิงของ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตได้ทำการจัดทำเป็นหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระเบียบบนระบบการจัดการเรียนการสอนมูเดิ้ล  ตามนโยบายของรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในรายวิชานั้นๆ  สามารถดูรายวิชาของตัวเองได้แบบง่าย
โดยหลังจาก ...

Read the rest of this topic(6 words)...
 
Picture of pornchanok nutchanart
การฝึกอบรม การใช้ e-Learning ครั้งที่2
by pornchanok nutchanart - อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 11:16 AM
 

 
Picture of pornchanok nutchanart
การฝึกอบรม การใช้ e-Learning
by pornchanok nutchanart - อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 11:15 AM